reference

LOGALogo udává směr, kterým se firma vydá na cestě podnikání směrem k zákazníkovi. Image má velký vliv při rozhodování zákazníka o volbě značky produktu. Cílový image, který vychází z firemní identity, by se však měl od konkurence patřičně lišit tak, aby byl jedinečný a zákazník (či celé okolí podniku) si ho jednoduše uchoval pozitivně v paměti. A právě konkurenční odlišnost a jedinečnost by měla stanovit firemní filozofie.


PLAKÁTYPlakáty jsou dnes nejrozšířenější tiskovinou, jsou vylepovány na frekventovaných místech. Působí na širokou veřejnost, své zájemce si nevybírá (není pro úzkou skupinu), má upoutat pozornost, barevné provedení má být nápadné, výrazné, ale ne křiklavé, text pak stručný a výstižný

(co, kde, odkdy - dokdy). Životnost plakátu má být dostatečná, aspoň po dobu trvání akce.

WEB DESIGN A NEWSLETTERMaslowova pyramida představuje jeden z pohledů na webdesign. Finanční a časová náročnost tvorby webu odráží konkurenčnost prostředí, do kterého je web zasazen – čím je lepší konkurence, tím vyšší jsou nároky na zpracování webu a jeho vlastnosti. Pro ilustraci konkrétní příklad – státní správa může z pohledu webdesignu skončit na přístupnosti, protože přístupnost je částečně podložena legislativou. E-shop s parfémy musí být nejen technicky správně vytvořený, ale zároveň dostatečně přesvědčivý, jinak nemá šanci fungovat a vydělávat.

KATALOGY A BROŽURYKatalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, zvláštním případem katalogu je např. kartotéka (neboli lístkovnice), může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo (knihu, brožuru apod.).

Brožura je jednoúčelová brožovaná neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu.

FOTOGRAFOVÁNÍFotografové se rozdělují podle tématu, které fotografují. Například portrét, krajinu nebo zátiší, produktová fotografie apod.

Fotografové se mohou rozdělovat podle žánru, na který se specializují, například novinářská fotografie, válečná fotografie, dokumentární fotografie, reportážní fotografie, módní fotografie, fotografie potravin, makrofotografie, letecká fotografie atd.

STŘIH A ÚPRAVA VIDEAV očích mnoha laiků je střihač dokonce nekvalifikovaným pracovníkem, „který slepuje jednotlivé filmové pásy“. Co do významu editora (střihače) je však opak pravdou. V mnoha anglosaských produkcích má pozice střihače význam téměř srovnatelný s pozicí režiséra filmu.

V praxi je to totiž právě střihač, kdo filmovému dílu dává konečnou podobu. V situacích, kdy se při konečné editaci (střihu) rozchází názor režiséra a editora (respektive producentů), dochází ke vzniku oficiální verze filmu a teprve dodatečně je zhotovena i (většinou obsáhlejší) samostatná režisérská verze filmu. Ta většinou nebývá určena pro běžnou distribuci.


Copyright @ All Rights Reserved